Home Contact Sitemap

Acord del Consell de Govern de 20 d’abril de 2012 de rectificació d’alguns errors materials observats en el Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .

 

 

 

.

Adjuntamos el Acord del Consell de Govern de 20 d’abril de 2012 de rectificació d’alguns errors materials observats en el Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .

Destacar que en este acuerdo se modifican las cuotas íntegras a efectos ITP de aquellos inmuebles de mayor valor declarado

http://boib.caib.es/pdf/2012057/p4.pdf

. 24 abr 12 | Fiscal

Leave a Comment

*